No thanks, I‘m not ready yet.

Start Your Free Trial Today

Test drive all the features in Repsly, free for 14 days! No Credit Card Required.

Uvjeti i odredbe

PRIHVAĆANJE UVJETA

Mi smo Repsly Inc.,korporacija iz savezne države Delaware. Nudimo pristup ovoj web stranici te Uslugu (definiranu u nastavku), što za vas podliježe ovim Uvjetima korištenja koje povremeno možemo revidirati bez prethodne najave, osim njihove objave na ovom mjestu na ovoj web stranici. Molimo Vas da povremeno provjerite Uvjete korištenja. Korištenje Usluge ili ove web stranice predstavlja Vaše priznavanje i prihvaćanje ovih Uvjeta korištenja i popratnihPravila o privatnosti. Ne smijete koristiti ovu web stranicu ili Uslugu na način koji nije izričito dopušten ovim Uvjetima korištenja. Svako neovlaštenokorištenje Usluge ili ove web stranice ukinut će dozvolu koju daju oviUvjeti korištenja te se njime mogu prekršiti zakoni o autorskim pravima, zaštitnom znaku i drugi zakoni.

U ovim Uvjetima i odredbama, pojmovi poput „Repsly“, „mi“, „nas“, „nama“,„naš“ itd., odnose se na Repsly Inc. Također, u cijelim Uvjetima korištenja

 • Aplikacija“ se odnosi na mobilnu ili tablet aplikaciju za iPhone, iPad ili Android putem koje korisnik može obavljati prikupljanje podataka, popunjavati narudžbenice, snimiti elektroničke potpise, pratiti troškove i komunicirati s drugim korisnicima aplikacije. Aplikacija jedizajnirana i ponuđena Vam kako bi Vam omogućila prikupljanje informacija, prijenos informacija na portal i primanje informacija s portala;
 • Sadržaj“ se odnosi na sve tekstove, slike, datoteke, poveznice, geolokacijske podatke, izvješća i druge informacije ili materijale koji su objavljeni, prenose se ili su pohranjeni putem Usluge;
 • Portal“ se odnosi na dijelove stranice kojima vaš poslodavac, glavni izvođač, agent ili druge povezane stranke daljinski pristupaju putem sučelja koje pruža Repsly kako bi koristili uslugu, upravljali i analizirali informacije koje dostavljaju druge aplikacije, te komunicirali s tim aplikacijama;
 • Čitač“ je svaki korisnik koji čita sadržaj putem Usluge;
 • Pošiljatelj“ je korisnik koji kreira, objavljuje ili prenosi bilo koji sadržaj putem Usluge;
 • Usluga“ se odnosi nacijeli paket tehnologija i usluga koje Repsly nudi putem aplikacije, portala i stranice;
 • Stranica“ se odnosi na web stranicu, www.repsly.com, putem koje obavljamo naše poslovanje i upravljamo portalom. Stranica uključuje i portal i druge elemente ove web stranice;
 • Korisnici“ se odnosi na osobe koje koriste usluge putem aplikacije ili portala. Ovisno o kontekstu, korisnik možete biti Vi ili bilo koji drugi korisnik; te
 • Vi“ (uključujući „vaš“ i „vaši“) odnosi se na ovlaštenog korisnika Usluge i poslovne subjekte koji zapošljavaju korisnike ili traže od korisnika da koriste Uslugu, uključujući korisnike aplikacije i one koji upravljaju portalom, ovisno o kontekstu.

U nastavku ovih Uvjeta korištenja neke druge riječi bit će napisane velikim početnim slovom (te podebljanim slovima kada se pojavljuju prvi put) kako bi se definiralo specifično značenje termina pri njihovoj ponovnoj upotrebi.

Ovo su zakonske odredbe s kojima ste suglasni. Ako niste suglasni s njima, ne možete koristiti Repsly uslugu. Također smo odredili neke definicije koje ćemo kasnijekoristiti.

 

VAŠA ODGOVORNOST ZA VAŠE AKTIVNOSTI I VAŠ SADRŽAJ

Prihvaćate i suglasni ste s time da Repsly ne dopušta bilo kakve nezakonite aktivnosti. Jamčite da ćete se pridržavati svih važećih lokalnih, državnih, nacionalnih i međunarodnih zakona i propisa te da ste isključivo odgovorni za sva djela ili propuste koji se događaju unutar vašeg računa ili zaporke, uključujući sadržaj koji prenosite putem Usluge.

Suglasni ste s time da Uslugu nećete koristiti:

 • Za učitavanje, povezivanje sa, objavu, slanje elektroničkom poštom ili bilo koji drugi oblik prijenosa sadržaja koji je nezakonit, štetan, prijeteći, uvredljiv, uznemirujući, pornografski, pogrdan, vulgaran, nepristojan, lažan, nepristojan, razvratan, klevetnički, ugrožava privatnost ili pravo javnosti, sadržaja koji izražava mržnju ili je neprihvatljiv iz rasnog, etničkog ili nekog drugog aspekta;
 • Za učitavanje, povezivanje sa, distribuciju ili neki drugi oblik objavljivanja putem stranice bilo kakvog sadržaja koji predstavlja, pomaže ili potiče kaznena djela ili nanošenje štete maloljetnicima na bilo koji način;
 • Kako biste se predstavljali kao druga osoba ili subjekt ili lažno predstavljali svoju povezanost s nekom osobom ili subjektom;
 • Za učitavanje, povezivanje sa, objavu, slanje elektroničkom poštom ili bilo koji drugi oblik prijenosa sadržaja koji nemate pravo prenositi temeljem bilo kojeg zakona ili na temelju ugovornog ili fiducijarnog odnosa (kao što su povlaštene informacije, vlasničke i povjerljive informacije koje ste saznali ilisu  objavljene kao dio radnih odnosa, ili na temelju ugovora o neobjavljivanju podataka);
 • Za učitavanje, povezivanje sa, objavu, slanje elektroničkom poštom ili bilo koji drugi oblik prijenosa sadržaja kojima se krše patentna prava, prava na zaštitni znak, poslovne tajne, autorska prava ili druga vlasnička prava bilo koje strane;
 • Kako biste se uplitali ili ometali funkcioniranje Usluge ili stanice, ili za nepoštivanje bilo kojeg zahtjeva, procedure, pravila i propisa mreža povezanih  s Uslugom;
 • Za učitavanje, povezivanje sa, objavu, slanje elektroničkom poštom ili bilo koji drugi oblik prijenosa bilo kojeg materijala koji sadrži softverske viruse, trojanske konje, crve, vremenske bombe, „cancelbot“ štetne programe ili bilo kakve računalne kodove, datoteke ili programe namijenjene prekidu, uništavanju ili ograničavanju funkcionalnosti bilo kojeg računalnog softvera ili hardvera ili telekomunikacijske opreme, ili presretanju ili eksproprijaciji bilo kojeg sustava, podataka ili osobnih podataka;
 • Za distribuciju ili objavljivanje nezatražene promidžbe, oglašavanja ili zahtjeva za sredstvima, proizvodima ili uslugama, uključujući neželjenu poštu;
 • Za uhođenje ili uznemiravanje drugih osoba;
 • Za prikupljanje ili pohranu osobnih podataka o drugim korisnicima, osim onih koje su korisnici sami stavili na raspolaganje javnosti; ili
 • Za korištenje rudarenja podataka, robota ili sličnih metoda prikupljanja i ekstrakcije podataka unutar stranice

Suglasni ste s time da Usluzi nećete pristupati na bilo koji drugi način osim putem portala ili aplikacije.

Prihvaćate i suglasni ste s time da je Vaša odgovornost poštivati sve važeće zakone o prijenosu tehničkih podataka izvezenih iz SAD-a ili zemlje u kojoj živite.

Razumijete i prihvaćate da su sve informacije, podaci, tekst, softver, glazba, zvuk, fotografije, grafike, videosadržaji, poruke ili drugi materijali, bilo da su javno objavljeni ili preneseni privatno, isključiva odgovornost pošiljatelja koji je kreirao takav sadržaj. To znači da ste Vi, a ne Repsly, u potpunosti odgovorni za sav sadržaj koji ste učitali, objavili, poslali elektroničkom poštom ili na neki drugi način prenijeli putem ove Usluge. Repsly ne kontrolira sadržaj objavljen putem Usluge i time ne jamči točnost, cjelovitost ili kvalitetu takvog sadržaja.Za svaki sadržaj koji stavite u opticaj izjavljujete i jamčiteda posjedujete ili na neki drugi način kontrolirate prava ili da imate potrebnu suglasnost da to učinite, te svakom dugom korisniku kojeg ste Vi ili vaš poslodavac ovlastili za korištenje Usluge dajete pravo na preuzimanje i upotrebu takvog sadržaja. Razumijete da korištenjem Usluge možete biti izloženi sadržaju koji je uvredljiv, neprihvatljiv ili nepristojan. Repsly ni pod kojim uvjetima neće biti odgovoran na bilo koji način za bilo koji sadržaj, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve pogreške ili propuste u bilo kojem sadržaju, ili za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat korištenja bilo kojeg sadržaja koji je objavljen, poslan elektroničkom poštom ili na neki drugi način prenesen putem ove Usluge.Repsly ne preuzima nikakvu odgovornost niti bilo kakvu obvezu za bilo kakav sadržaj koji je objavio ili učitao bilo koji korisnik ili treća osoba, ili za bilo kakve pogreške, vrijeđanje, pogrde, klevete, propuste, neistine, opscenosti, pornografiju ili vulgarnost na koju možete naići. Kao pružatelj interaktivnih usluga, Repsly nije odgovoran za bilo kakve izjave, prikaze ili sadržaje koje u opticaj stavljaju njegovi korisnici u bilo kojoj poruci, promidžbenom oglasu ili bilo kojem drugom interaktivnom dijelu stranice. Repsly ne može niti uređuje, mijenja ili ispravlja sadržaj koji potječe od bilo kojeg pošiljatelja koji nije sam Repsly.

Suglasni ste s time da ćete obeštetiti Repsly i njegove podružnice, filijale, direktore, službenike, agente ili druge partnere i zaposlenike, te da nećete od njih imati nikakvih potraživanja ili zahtjeva, uključujući odvjetničke naknade, koji dolaze od strane bilo koje treće osobe zbog sadržaja ili koji proizlaze iz sadržaja koje ste Vi poslali, objavili ili prenijeli putem Usluge, zbog Vašeg korištenja Usluge, Vaše povezanosti s Uslugom, Vašeg kršenja Uvjeta korištenja ili Vašeg kršenja prava drugih. U slučaju Vašeg spora s jednim ili više drugih korisnika, oslobađate Repsly (i naše službenike, direktore, agente, podružnice i zaposlenike) od potraživanja, zahtjeva i nadoknada štete (stvarne i posljedične) svake vrste i prirode, poznatih i nepoznatih, očekivanih i neočekivanih, otkrivenih ineotkrivenih koji iztakvih sporova proizlaze ili su na bilo koji način s njima povezani.

REPSLY NEĆE SNOSITI BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA TAKVE SADRŽAJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, KVALITETU ILI TOČNOST BILO KOJEG SADRŽAJA DOSTUPNOG PUTEM USLUGE.

Suglasni ste s time da ćete poštivati zakon i ponašati se odgovorno dok koristite našu Uslugu. Odgovorni ste za vlastiti sadržaj. Nadoknadit ćete bilo kakvu štetu koju stesvojim sadržajem ili nedoličnim ponašanjem prouzročili drugima, uključujući Repsly.

 

PRAVO KORPORACIJE REPSLY NA UKLANJANJE I OTKRIVANJE SADRŽAJA

Repsly ima pravo, ali ne i obvezu, nadzirati aktivnosti i sadržaj povezan s porukama, promidžbenim oglasima i bilo kojim drugim područjima na stranici. Iako Repsly nema obvezu nadzirati stranice, Repsly može istražiti svaku povredu svojih politika na temelju pritužbe ili na temelju vlastitog otkrića, te može poduzimati bilo koje radnje koje smatra prikladnima. Takve mjere mogu uključivati, ali nisu ograničene na izdavanje upozorenja, obustavu ili prekid isporuke usluge i/ili uklanjanje objavljenog sadržaja. Repsly zadržava pravo i ima apsolutno pravo diskrecije na uklanjanje, provjeru ili uređivanje bilo kojeg sadržaja koji krši uvjete ili je neprihvatljiv na neki drugi način. Repsly također zadržava pravo prijave svih aktivnosti za koje se sumnja da krše bilo koji zakon ili propis odgovarajućim službama za provedbu zakona, regulatornim tijelima ili trećim stranama.

Za prijavu bilo kakvog kršenja Uvjeta korištenja Repslyja ili njihovih usluga, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu navedenu u nastavku.

Razumijete i suglasni ste s time da Repsly zadržava pravo na zadržavanje sadržaja te također može otkriti sadržaj ako to zahtijeva zakon ili se u dobroj vjeri takvo zadržavanje ili otkrivanje smatra potrebnimradiusklađenosti s pravnim procesima, provedbom Uvjeta korištenja, odgovora na tvrdnje da bilo koji sadržaj krši prava trećih osoba, odnosno zaštite prava, imovine ili osobne sigurnosti Repslyja ili njihovih korisnika.

Možemo zaštititi integritet naše platforme uklanjanjem štetnih sadržaja. Molimo da nas obavijestite ako uočite takav sadržaj.

 

OBVEZE REGISTRACIJE

Razumijete i suglasni ste s time da Repsly može tražiti da se registrirate iz različitih razloga.Očekuje se da ćete pružiti cjelovite i točne informacije. Ako se utvrdi da su Vaši podaci neistiniti ili nepotpuni, Repsly ima pravo obustaviti ili ukinuti pružanje usluge. Repsly zadržava pravo ukinuti pružanje usluge bilo kojoj osobi, grupi ili tvrtki u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga.

Repsly strogo zabranjuje dijeljenje zaporki računa u svrhu pisanja sadržaja. Samo one osobe koje su registriranei koje prihvaćaju i suglasne su s ovim Uvjetima korištenja i Pravilima o privatnosti mogu objavljivati sadržaj. Stoga prihvaćate i suglasni ste s time da nećete dijeliti svoju zaporku s drugim osobama ili dopustiti drugim osobama da pišu bilo kakav sadržaj koristeći Vaš račun. Također razumijete i suglasni ste s time da dijeljenje Vaše zaporke ili dopuštanje drugima da koriste Vaš račun može dovesti do ukidanja Vašeg računa.

Repsly brine o sigurnosti i privatnosti svih svojih korisnika, osobito djece. Iz tog razloga, djeca (mlađi od 18 godina) ne smiju koristiti ovu uslugu bez nadzora odrasle osobe ili skrbnika. Repsly zahtijeva, ali ne može jamčiti da svi čitatelji sadržaja i stranice imaju najmanje 18 godina.

Sve uključene strane moraju biti pažljive i diskretne prije davanja bilo kakvih informacija o kreditnim karticama, zaporkama, brojevima računa ili bilo kojih drugih relevantnih osobnih podataka. Prihvaćate i suglasni ste s time da se Repsly neće smatrati odgovornim za bilo kakvu komunikaciju do koje dođe između pošiljatelja i čitatelja kao rezultat bilo kojeg oblika korištenja Usluge.

REGISTRACIJOM POSTAJETE SUGLASNI S TIME DA ZAKONSKI SMIJETE SKLOPITI OVAJ SPORAZUM. IZMEĐU OSTALOGA, TO ZNAČI DA (1) AKO SE REGISTRIRATE ZA RAČUN S POJEDINAČNOM LICENCOM, MORATE BITI OSOBA STARA NAJMANJE 18 GODINA I PRIJAVITI SE POD SVOJIM VLASTITIM IMENOM, A (2) AKO STE KORISNIK ODREĐEN ZA REGISTRACIJU POSLOVNE LICENCE/RAČUNA, MORATE BITI VJERODOSTOJAN ZAPOSLENIK ILI NEZAVISNI UGOVARATELJ POSLOVNOG SUBJEKTA KOJI JE NOSITELJ LICENCE/RAČUNA, TE MORATE BITI OVLAŠTENI OBVEZATI POSLOVNI SUBJEKT I BITI OVLAŠTENI OBAVITI REGISTRACIJU POD IMENOM POSLOVNOG SUBJEKTA.

Kako biste mogli koristiti Repsly uslugu, potrebna je registracija, te morate imati 18 ili više godina. Vi ste odgovorni za zaštitu svoje zaporke kako je drugi ne bi mogli zlonamjerno koristiti.

 

PLAĆANJE I UVJETI PLAĆANJA

Naknade za Uslugu navedene su u procesu registracije na stranici i u bilo kojem procesu registracije za premium usluge i dopunske usluge. U budućnosti, tekuće naknade, uključujući metode naplate, cijene i nadoplate za korištenje Resply usluge mogu se dobiti izvršavanjem procesa registracije za Uslugu. Repsly može sada ili u budućnosti ponuditi probni period bez određenih pristojbi i naknada, a specifični detalji bit će ponuđeni u procesu registracije za Uslugu. Repsly zadržava pravo promjene, revizije ili izmjene naknada, te pokretanja naplate neke nove naknade. Takve promjene, revizije, izmjene ili pokretanje naplate nove naknadestupit će na snagu nakon obavijesti, ali se neće primjenjivati retroaktivno na bilo koji ugovor s Vama koji je na snazi.

Teretit ćemo Vašu kreditnu karticu na mjesečnoj osnovi. Terećenje se izvršava automatski nakon što ste se prijavili za Uslugu, sve dok Vi ili mi ne ukinemo Vaš pristup Usluzi. Ako dodate korisnike u kasnijim mjesecima, dodatak Vašoj mjesečnoj naknadi bit će proporcionalan do kraja utvrđenog mjesečnog obračunskog razdoblja. Suglasni ste s time da ćete platiti sve pristojbe i druge troškove, Vaše ili na Vašem računu, prema cijenama na snazi ​​tijekom obračunskog razdoblja u kojem su troškovi nastali, uključujući bilo kakvu nadoplatunastalu prilikom korištenja bilo koje premium ili dopunske usluge ili sadržaja zbog kojih je potrebna nadoplata. Platit ćete svaku i sve prodaje, korištenje i važeće poreze koji se obračunaju kao rezultat korištenja Usluge, Vašeg ili na Vašem računu. Nepotpuna uplata (u slučaju da vjerovnik kreditne kartice koju ste odabrali odbija punu uplatu) podliježe neposrednoj obustavii/ili raskidu bez prethodne najave. Dok god Repsly nije obaviješten, ostajete odgovorni za bilo kakvo neovlašteno korištenje Repsly usluge i sustava koje se dogodilo na vašoj licenci i računu, uključujući bez ograničenja i sve naknade.

Nakon ukidanja Vašeg računa neće Vam biti naplaćena naknada za sljedeći mjesec koja dospije na naplatu, ali nećete imati pravo na povrat bilo koje prethodno i unaprijed plaćane mjesečne naknade.

Sva plaćanja moraju biti u američkim dolarima ili u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama.

 Naplaćujemo mjesečno i molimo da navedete broj kreditne kartice koju možemo teretiti.

 

IZMJENE USLUGE; OTKAZIVANJE

Usluga može biti privremeno nedostupna zbog redovitog održavanja ili neplaniranog hitnog održavanja, ili zbog drugih razloga koji su izvan razumne kontrole Repslyja, ali Repsly će uložiti razumne napore kako bi osigurao prethodnu obavijest u pisanom obliku ili putem elektroničke pošte o bilo kakvoj planiranoj nedostupnosti usluge. Bez obzira na bilo što drugo u ugovoru ili na neki drugi način, Repsly može nadzirati korištenje Usluge i koristiti Vaš sadržaj zbirno i anonimno, sastaviti statističke podatke i podatke o performansama povezane s pružanjem i funkcioniranjem Usluge, te može te podatke učiniti dostupnima javnosti pod uvjetom da ti podaci ne uključuju Vaš sadržaj ili odaju Vaše povjerljive podatke. Repsly zadržava sva prava intelektualnog vlasništva na takve zbirne podatke.

Prihvaćate i suglasni ste s time da Repsly, prema vlastitom nahođenju, može ukinuti vašu zaporku, račun (ili bilo koji njegov dio) ili korištenje Usluge, blokirati i spriječiti budući pristup Usluzi, te ukloniti i odbaciti bilo koji sadržaj unutar Usluge u bilo koje vrijeme zbog nekorištenja ili ako ste prekršili ove Uvjete korištenjaili postupali suprotno njihovoj prirodi. Suglasni ste s time da svako takvo otkazivanje može biti izvršeno bez prethodne pisane obavijesti i da se Repsly neće smatrati odgovornim Vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvo ukidanje pristupa Usluzi.

Usluge možete otkazati kad god želite. Samo se prijavite i kliknite na „Zatvori račun“ u odjeljku aplikacije „Upravljanje pretplatom“. Nećete imati pravo na povrat bilo koje prethodno i unaprijed plaćane mjesečne naknade, ali neće Vam biti naplaćena naknada za sljedeći mjesec koja dospije na naplatu.

Ako se za bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja utvrdi da je nezakonita, nevažeća ili iz bilo kojeg razloga neprovediva, ta će se odredba izuzeti iz ovih Uvjeta korištenja i neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi.

Možete otkazati Uslugu kada god želite. Možemo ukinuti Vaš račun, prestati pružati uslugu općenito ili izmijeniti Uslugu prema vlastitom nahođenju.

 

POSLOVANJE S OGLAŠIVAČIMA; POVEZNICE NA STRANICE TREĆIH STRANA

Prihvaćate i suglasni ste s time da bilo kakva korespondencija ili poslovanje s oglašivačima ili sudjelovanje u promocijama oglašivača, na temelju ili putem Usluge, uključujući plaćanje i isporuku s time povezanih roba i usluga, te bilo koje druge odredbe, uvjeti, jamstva ili izjave povezane s takve poslovima su isključivo između vas i oglašivača. Suglasni ste s time da Repsly neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje vrste nastalu kao posljedica takvih poslova ili kao rezultat prisutnosti tih oglašivača u Usluzi.

Razumijete i suglasni ste s time Usluga ili treće osobe mogu pružiti poveznice na druge web stranice ili izvore. Budući da Repsly nema kontrolu nad tim stranicama i izvorima, prihvaćate i suglasni ste s time da Repsly nije odgovoran za dostupnost takvih vanjskih web stranica ili izvora, te da ne prihvaća i ne snosi odgovornost za bilo koji sadržaj, oglašavanje, proizvode ili druge materijale koji su dostupni na takvim stranicama ili izvorima, ili za stranice na koje se s ovih stranica možete povezati, uključujući bilo kakve promjene ili nadogradnje takvih stranica.Također ste suglasni s time da Reply neće biti odgovoran, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan upotrebom ili oslanjanjem, ili u vezi s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili putem takve stranice ili izvora. Repsly ove poveznice omogućuje kao pogodnost za korisnike te uključivanje bilo koje poveznice ne podrazumijeva podršku Repslyja na stranici ili bilo kakvo povezivanje s njihovim operaterima.

 Možemo Vas iz usluge obavijestiti o nepovezanim web stranicama i uslugama. Nismo odgovorni za ono što se događa izmeđi Vas i njih.

 

POŠTIVANJE AUTORSKIH PRAVA I DRUGIH VLASNIČKIH PRAVA

Prihvaćate i suglasni ste s time da Usluga i bilo koji potreban softver koji se koristi u vezi s Uslugom sadrže vlasničke i povjerljive informacije koje mogu ili ne moraju biti zaštićenevažećim pravima intelektualnog vlasništva i drugim zakonima. Neke od informacija koje su Vam pružene putem Usluge, od strane oglašivača i drugih strana, mogu biti zaštićene autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentnim pravima, zaštitnim znakom usluge ili ostalim vlasničkim pravima i zakonima. Suglasni ste s time da nećete (ili da nećete dopustiti bilo kojoj trećoj strani) kopirati, mijenjati, kreirati derivate, te reverznim inženjerstvom ili na drugi način pokušati otkriti bilo koji izvorni kod, prodati, ustupiti, podlicencirati, ustupiti založno pravo ili na neki drugi način prenijeti bilo koje pravo koje se odnosi na Uslugu ili softver koji upravlja stranicom i Uslugom ("Softver"), u cijelosti ili djelomično. Ne smijete kopirati bilo koji dio stranice u svrhu razvoja bilo kakve slične web stranice.

Osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima korištenja, nematenikakva prava ili licence na temelju bilo kojeg patentnog prava, zaštitnog znaka, autorskog prava ili vlasničkog prava Repslyja ili bilo koje treće strane. Elementi stranice, uključujući i zaglavlja, prilagođene grafike, logotipe, zvukove, slike i ikone gumbi,zaštićeni su autorskim pravima, zaštitnim znakom, vizualnim identitetom i drugim zakonima, te se ne mogu kopirati ili imitirati u cijelosti niti djelomično. Ne smijete koristiti, kadrirati ili koristiti tehnike kadriranja kako biste priložiti bilo koji Repsly zaštitni znak, logotip ili druge vlasničke informacije (uključujući slike i fotografije koje se nalaze na stranici, sadržaj bilo kojeg teksta i/ili izgled ili dizajn bilo kojeg dijela stranice) bez izričitog pisanog pristanka korporacije Repsly.

Repsly ne posjeduje nijedan sadržaj. Repsly neće biti odgovoran za brisanje, ispravke, uništenje, oštećenje, gubitak ili nemogućnost pohrane bilo kojeg sadržaja. U slučaju raskida ugovora (osim u slučaju Vašeg kršenja), Repsly će Vam stavitina raspolaganje datoteku sa sadržajem ako to u trenutku raskidazatražite. Datoteka se dostavlja putem elektroničke pošte na Vašu registriranu adresu u nešifriranom obliku. Suglasni ste s time da je to razuman oblik prijenosa. Repsly zadržava pravo obustaviti, ukloniti i/ili odbaciti sadržaj bez upozorenja zbog bilo kakvog kršenja, uključujući bez ograničenja i Vaše neplaćanje.

Razumijete i suglasni ste s time da nećete imati uporište protiv Repslyja za bilo kakvo navodno ili stvarno kršenje ili otuđenje bilo kakvih vlasničkih prava na bilo koji sadržaj koji nam pošaljete.

Ako smatrate da bilo koji sadržaj na Usluzi krši vaša autorska prava ili na drugi način krši Uvjete korištenja Repslyja, molimo da nas kontaktirate i prijavite nepravilnosti, te pritom navedete sljedeće podatke:

 

 1. Elektronički ili fizički potpis osobe ovlaštene za djelovanje u ime interesa vlasnika autorskih prava.
 2. Opis rada zaštićenog autorskim pravima za koja tvrdite da su prekršena.
 3. Opis toga gdje se na stranici nalazi materijal za koji tvrdite da krši autorska prava.
 4. Vaša adresa, broj telefona i e-mail adresa.
 5. Vaša izjava da u dobroj vjeri smatrate da osporena upotreba nije ovlaštena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakonom.
 6. Vaša izjava pod prijetnjom kazne za krivokletstvo da su gore navedeni podaci u Vašoj obavijesti točni i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni djelovati u ime vlasnika autorskih prava.

Pošaljite obavijest o tvrdnjama o kršenju autorskih prava preporučenom poštom na:

Repsly
Attn: Webmaster
Repsly, Inc.
745 Atlantic Avenue – 8th Floor
Boston, MA 02111

Vlasnici smo naše web stranice i njezina sadržaja, a Vi ste vlasnik svoga sadržaja. Ovo poglavlje također govori o tome kako tražiti da uklonimo sadržaj koji je dostavio netko drugi ako vjerujete da ste Vi zakoniti vlasnik.

 

ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Korištenjem Usluge i pristupanjem stranici, izričito razumijete i suglasni ste s time da:

 • Uslugu koristite na vlastitu odgovornost. Usluga se pruža prema načelima „u stanju u kakvom je“ i „prema raspoloživosti“ u najvećoj mjeri dopuštenoj sukladno važećem zakonu. Repsly SE IZRIČITO ODRIČE SVIH JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRAVNIH ILI POSREDNIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA IMPLICIRANA JAMSTVA I UVJETE PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU I NEKRŠENJE INTELEKTUALNOG VLANIŠTVA.
 • Repsly ne jamči da će (1) Usluga zadovoljiti vaše potrebe, (2) Usluga biti bez prekida, pravovremena, sigurna ili bez pogrešaka, (3) rezultati koji se mogu dobiti iz korištenja Usluge biti točni ili pouzdani, (4) kvaliteta bilo kojih proizvoda, usluga, informacija, ili drugih materijala koje ste kupili ili dobili putem Usluge ispuniti Vaša očekivanja, (5) sve pogreške u softveru će biti otklonjene, te (6) da su stranica ili poslužitelji putem kojih je stranica dostupna bez virusa ili drugih štetnih komponenti.
 • Preuzimanje ili neki drugi oblik pribavljanja bilo kakvog materijala izvršava se na vlastitu odgovornost, te ćete isključivo Vi biti odgovorni za bilo kakvu štetu na Vašem računalnom sustavu ili gubitak podataka koji proizlazi iz preuzimanja bilo kakvog materijala te vste.

IZRIČITO RAZUMIJETE I SUGLASNI STE S TIME DA REPSLY NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA ŠTETU OD GUBITKA DOBITI, UGLEDA, KORIŠTENJA, SADRŽAJA ILI DRUGIH NEMATERIJALNIH GUBITAKA (ČAK I AKO JE REPSLY BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA), KOJE SU POSLJEDICA: (1) KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA USLUGE ILI MATERIJALA ILI SADRŽAJA NA STRANICI; (2) TROŠKOVA NABAVE ZAMJENSKIH USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ BILO KAKVIH NABAVLJENIH ILI STEČENIH SADRŽAJA, INFORMACIJA ILI USLUGA, ILI PRIMLJENIH PORUKA, ILI TRANSAKCIJA UNESENIH U USLUGE ILI TRANSAKCIJA IZ USLUGE; (3) NEOVLAŠTENOG PRISTUPA ILI IZMJENE VAŠEG PRIJENOSA SADRŽAJA; (4) PRAVILA PONAŠANJA BILO KOJE TREĆE STRANE U USLUZI; ILI (5) BILO KOJEG DRUGOG PITANJA POVEZANOG S USLUGOM

Repsly neće biti odgovoran za posljedice prekida, pogrešaka ili gubitka bilo kakvih podataka.

Prihvaćate i suglasni ste s time da Reply neće biti odgovoran za bilo kakve nezakonite ili na drugi način nepravilne radnje trećih osoba. To uključuje, ali ne ograničava se na djela protiv računalnih sustava, programa i podataka ili bilo koji drugi oblik remećenja podataka ili sprječavanja pristupa Usluzi, prenošenje virusa, brisanje datoteka, stjecanje ili zloupotrebu osobnih identificirajućih podataka, oštećenje podataka ili neki drugi oblik ometanja stranice.

Neki pravni sustavi ne dopuštaju izuzeće određenih jamstava, ili ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete. U skladu s time, neka od ograničenja u gore navedenim odjeljcima možda se na Vas neće primjenjivati.

Ne dajemo jamstva za našu uslugu ili Vašu sposobnost da je koristite. Ako smatrate da naša usluga ne pruža ono što Vam je potrebno, nema problema, otkazivanje usluge je vrlo jednostavno.

 

OBAVIJESTI

Osim ako je izričito navedeno drugačije, sve obavijesti potrebno je poslati poštom na:

Repsly
Repsly, Inc.
745 Atlantic Avenue – 8th Floor
Boston, MA 02111

Naše ćemo obavijesti poslati putem elektroničke pošte na adresu koju ste naveli prilikom registracije. Obavijest ćemo smatrati uručenom 24 sata nakon što je poslana, osim ako dobijemo obavijest da nam se e-mail vratio „neisporučen". Umjesto toga, možemo poslati obavijest preporučenom poštom na poštansku adresu koju ste naveli prilikom registracije. U takvim slučajevima obavijest ćemo smatrati uručenom 3 dana nakon datuma slanja.

 

OSTALO

Razumijete i suglasni ste s time da ovi Uvjeti korištenja i Pravila o privatnosti tvore cjelokupni ugovor između Vas i Repslyja. Uvjeti korištenja i odnos između Vas i Repslyja podložni su zakonima savezne države Massachusetts, bez obzira na sukob zakonskih odredbi.Neuspjeh Repslyja da ostvari ili primijeni bilo koje pravo ili odredbu Uvjeta korištenja neće značiti odricanje tog prava ili odredbe. Ako bilo koju odredbu ovih Uvjeta korištenja nadležni sud bude smatrao nevažećom, ugovorne strane su ipak suglasne s time da bi sud trebao nastojati uzeti u obzir namjere strana koja se odražavaju u odredbi, te da druge odredbe Uvjeta korištenja u cijelosti ostaju na snazi.Suglasni ste s time da bez obzira na propis ili zakon koji tvrdi suprotno, bilo kakvi zahtjevi ili tužbe koje proizlaze iz ili se odnose na korištenje Usluge ili Uvjete korištenja moraju biti podnesene u roku od jedne (1) godine nakon pojave takvog zahtjeva ili tužbe ili se zauvijek poništavaju.

Repsly svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora može dodijeliti bilo kojoj strani u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Prihvaćate da su prethodnonavedene odredbe, objave i odricanja pravedna i razumna, te da to što su obvezujući za Vaš ugovor nije posljedica prijevare, prisile ili neprimjerenog utjecaja koji je na Vas izvršila bilo koja osoba ili subjekt. Obje strane su suglasne s time da ne postoje nikakve izjave, obećanja, jamstva ili obveze Vas ili Repslyja suprotne onima koje su gore navedene.

 

PRAVILA O PRIVATNOSTI

Molimo pročitajte naša Pravila o privatnosti.

 

IMATE LI PITANJA?

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima korištenja, molimo pošaljite nam e-mail na support@repsly.com.

Ili nam možete pisati na:

Repsly
Webmaster
Repsly, Inc.
745 Atlantic Avenue – 8th Floor
Boston, MA 02111